Metropolitalne wiadomości

aktualności

Smart Metropolia już za tydzień!

Czy komunikacja publiczna może jeździć na żądanie jak uber? Jak mieszkańcy metropolii wykorzystują nowe technologie i otwarte dane? Kiedy na Pomorzu powstanie metropolia? - na te wszystkie pytania będziemy starali się odpowiedzieć już w najbliższy poniedziałek 6 września na gdańskim stadionie Polsat Plus Arena. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot już po raz 9. zaprasza na kongres Smart Metropolia 2021 - w tym roku pod hasłem Inteligentny samorząd.

O największych wyzwaniach dotyczących życia mieszkańców w metropoliach porozmawiamy w gronie ekspertów z zakresu mobilności, dostępności, nowych technologii, e-usług, cyfryzacji, a także działaczy miejskich, naukowców oraz polityków i samorządowców, którzy wdrażają nowoczesne rozwiązania w polskich miastach. W programie znalazły się panele inspiracyjne, debaty, wystąpienia oraz posiedzenia komisji senackich i zespołów parlamentarnych ds. metropolii.

 

NOWE TECHNOLOGIE, TRANSPORT NA ŻĄDANIE, OTWARTE DANE

Kongres rozpoczną panele inspiracyjne. Podczas pierwszego z nich eksperci będą rozmawiać o tym, jak nowoczesne technologie poprawiają usługi publiczne. Opowiedzą, w jaki sposób inteligentne rozwiązania mogą wspierać politykę społeczną, przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu, a także czym z perspektywy społecznej jest "samorząd smart".

Eksperci drugiego panelu odpowiedzą na pytanie - czy transport na żądanie może być szansą na zmniejszenie białych plam w transporcie publicznym? Porozmawiają o możliwych rozwiązaniach, projektach wdrożonych w Barcelonie i Krakowie oraz o tym, co trzeba zmienić w przepisach, żeby można było stosować autobusy na żądanie.

Tematem trzeciego panelu dyskusyjnego będą inteligentne technologie i rozwiązania dla samorządów. Porozmawiamy o tym, jak zbieranie i analizowanie konkretnych danych może podnieść jakość życia w miastach, jakiego typu dane można i należy zbierać oraz jaki z nich można zrobić użytek.

W programie kongresu jest również debata o roli i przyszłości samorządu w Polsce. Samorząowcy będą dyskutować o tym, co oznacza mądra polityka państwa wobec metropolii i mniejszych miejscowości oraz jak rząd centralny powinien wspierać współpracę małych i dużych samorządów w rozwiązywaniu problemów ponadlokalnych.

 

10 LAT OMGGS i #USTAWAMETROPOLITALNA

Kongres zbiega się z 10. rocznicą powołania OMGGS. Będzie zatem okazją do podsumowania dekady współpracy między samorządami na Pomorzu oraz do wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych polskich metropolii.

Podczas kongresu odbędzie się wyjazdowe Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnej i Administracji Państwowej Senatu RP, a także posiedzenie Pomorskiego Zespołu Parlamentarnego i Zespołu Parlamentarnego ds. Związków Metropolitalnych. Posłowie i Senatorowie będą rozmawiać o współpracy metropolitalnej w Polsce na podstawie doświadczeń 4 lat istnienia GZM i 10 lat funkcjonowania OMGGS.

Zwieńczeniem kongresu będzie Gala wręczenia nagród Smart Metropolia. Wyróżnienia te trafiają do osób, firm i instytucji szczególnie zasłużonych dla budowania i promowania idei metropolii.

 

REJESTRACJA

Kongres Smart Metropolia ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny. Zapisy poprzez formularz rejestracyjny. Z uwagi na trwającą pandemię liczba uczestników jest ograniczona. O udziale w wydarzeniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

*****
Smart Metropolia jest największą w Polsce coroczną konferencją poświęconą zagadnieniom współpracy dużych i małych gmin w obszarach metropolitalnych oraz relacji metropolii z resztą kraju. To debata na temat współtworzenia mądrej polityki państwa wobec polskich miast i gmin. Każdego roku kongres gromadzi kilkaset osób, którzy rozmawiają o aktualnych trendach metropolitalnych. Do tej pory podczas wykładów, warsztatów, prezentacji, debat i paneli dyskusyjnych, razem ze specjalistami rozmawialiśmy m.in. o smart cities, polityce społecznej, wolnym czasie, bezpieczeństwie, rozwoju miast, polityce europejskiej wobec metropolii i kryzysie klimatycznym.

Partnerami kongresu SMART METROPOLIA 2021 są Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) - jedyna prawnie usankcjonowana metropolia w Polsce oraz Unia Metropolii Polskich i Instytut Metropolitalny.

Więcej informacji: www.smartmetropolia.pl

  • GIWK