Metropolitalne wiadomości

aktualności

Wsparcie prawne dla beneficjentów ZIT

Już po raz kolejny OMGGS uruchomił bezpłatne wsparcie prawne dla podmiotów realizujących projekty Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Specjalistyczne porady prawne udzielane są na różnych etapach realizacji projektów. Usługa jest dostępna do połowy grudnia.

Usługa dotyczy wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektów ZIT i POIiŚ, współfinansowanych w ramach RPO WP 2014 - 2020 i jest dostępna w okresie od 1 września do 18 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania 150 godzin. Usługi eksperckie są świadczone przez kancelarię prawną Podniesiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni s.c., z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 13.

Dodatkowe informacje dot. wsparcia prawnego dla beneficjentów ZIT można uzyskać pod adresem: agata.blacharska@metropoliagdansk.pl.

 

****

W 2019 r. z dwóch edycji wsparcia skorzystało łącznie 25 samorządów lub jednostek realizujących projekty. Kancelaria udzieliła wsparcie w blisko 100 sprawach m.in. udzieliła szeregu porad prawnych, wykonała analizy prawne, interpretacje przepisów i wytycznych, sporządziła projekty pism w postępowaniach odwoławczych, w tym w postępowaniu sądowo – administracyjnym, w postępowaniach o udzielenie zamówienia. Odbyły się również warsztaty i konsultacje z beneficjentami dot. m.in. udzielania zamówień publicznych, prawidłowej realizacji umów, stosowania przepisów RODO, kontroli projektów, partnerstw w projektach, kwalifikowalności wydatków, umów o dofinansowanie oraz wniosków o płatność. Usługa wsparcia o łącznej wartości blisko 100 tys. zł została sfinansowana ze środków Pomocy Technicznej.

  • GIWK