Metropolitalne wiadomości

aktualności

Wybory w Obszarze Metropolitalnym

Walne Zebranie Członków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot wybrało władze Stowarzyszenia na kadencję 2018-2023. Prezesem Zarządu wybrany został ponownie prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Stanowiska wiceprezesów piastować będą nadal prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Decyzją zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia składać się będzie z 12 członków, reprezentujących samorządy z wszystkich powiatów Obszaru Metropolitalnego. 

Członkami Zarządu na 5-letnią kadencję zostali wybrani:

Paweł Adamowicz, Prezes Zarządu, Prezydent Gdańska,
Wojciech Szczurek, Wiceprezes Zarządu, Prezydent Gdyni,
Jacek Karnowski, Wiceprezes Zarządu, Prezydent Sopotu,
Gabriela Lisius, Skarbnik, Starosta Wejherowski,
Krzysztof Hildebrandt, Członek Zarządu, Prezydent Wejherowa,
Mirosław Pobłocki, Członek Zarządu, Prezydent Tczewa (powiat tczewski),
Jacek Michalski, Członek Zarządu, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (powiat nowodworski),
Marek Zimakowski, Wójt Przywidza (powiat gdański),
Bogdan Łapa, Starosta Kartuski (powiat kartuski),
Jarosław Białk, Starosta Pucki (powiat pucki),
Mirosław Czapla, Starosta Malborski (powiat malborski),
Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski (powiat lęborski).

Walne Zebranie Członków zaakceptowało propozycję Prezydenta Gdańska, aby funkcja prezesa Obszaru Metropolitalnego miała charakter rotacyjny (zmiana co rok). Stosowne decyzje zostaną podjęte uchwałą na następnym spotkaniu WZC.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

Janusz Goliński, Przewodniczący Komisji, Wójt Gminy Cedry Wielkie,
Michał Pasieczny, Zastępca Przewodniczącego Komisji, Burmistrz Rumi,
Mieczysław Gołuński, Burmistrz Kartuz,
Janusz Wróbel, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego,
Bogusława Engelbrecht, Wójt Gminy Linia.


Ponadto Walne Zebranie Członków niemal jednogłośnie poparło apel przeciwko połączeniu Grupy Lotos ze spółką PKN Orlen.