Kim jesteśmy?

Aktualności

W ramach OMGGS działają komisje tematyczne, które skupiają przedstawicieli poszczególnych gmin – członków stowarzyszenia. Misją komisji jest rozwiązywanie lokalnych problemów na poziomie metropolitalnym, kreowanie współpracy między samorządami i biurem OMGGS, a także realizacja strategii metropolii. Komisje zajmują się tworzeniem wspólnych polityk metropolitalnych, a także wypracowywaniem standardów postępowania w zakresie administracji publicznej, opiniowaniem zmian prawnych, realizacją wspólnych projektów inwestycyjnych, planistycznych, kulturalnych, czy edukacyjnych.

 

Przy OMGGS działa pięć komisji tematycznych:

Komisja ds. Administracji i Finansów

Komisja ds. Kultury

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Komisja ds. Strategii Metropolii

Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych

 

Zakres prac komisji obejmuje:

- spotkania konsultacyjne i informacyjne,

- rekomendacje na potrzeby decyzji podejmowanych przez Radę,

- organizację konferencji, szkoleń i warsztatów,

- organizację spotkań przeglądowych na temat projektów metropolitalnych,

- opiniowanie pomysłów Biura OMGGS,

- wymianę dobrych praktyk między członkami OMGGS,

- włączanie partnerów biznesowych, naukowych, pozarządowych i samorządowych w we współpracę.

 

 

08.05.2020

Metropolia (zdalnie) pracuje nad mobilnością

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności przeniosły się „do sieci”. Zespół opracowujący dokument, spotyka się co tydzień wykorzystując nowoczesne komunikatory. Tematami spotkań są sprawy bieżące oraz obserwacje wpływu koronawirusa na mobilność. Obecnie trwają prace nad badaniem internetowym, które trafi m.in. do mieszkańców, urzędników, ekspertów i aktywistów. Na jesień planowane są warsztaty mobilnościowe we wszystkich powiatach metropolii.

Czytaj dalej