Metropolitalne wiadomości

aktualności

Kultura włącza. Metody na inkluzję w kulturze - publikacja do pobrania

W ramach projektu "Kultura włącza" powstała publikacja, która pomoże samorządom w planowaniu rozwoju bibliotek i domów kultury. Dzięki najlepszym praktykom - pokazuje jak tworzyć miejsca dostępne dla migrantów, osób z niepełnosprawnościami oraz młodzieży i seniorów.

Publikacja to wynik dwóch edycji warsztatów z projektowania włączającego dla bibliotek i domów kultury, które odbyły się w ramach projektu “Kultura włącza”. Projekt wspierany przez Fundusze Norweskie oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zainicjował szereg wydarzeń tj.: szkolenia, konferencje i eventy kulturalne, które pokazywały i uczyły jak niwelować bariery w dostępie do kultury. Publikacja nie tylko przybliża dobre praktyki, ale także inspiruje do działań na rzecz dostępnej kultury.

 

Autor publikacji, Jacek Kotarbiński, omawia procesy i koncepcje, które mogą być zastosowane w praktyce kulturalnej, aby stworzyć przestrzenie dla wszystkich, niezależnie od barier. "Kultura włącza. Metody na inkluzję w kulturze" to przewodnik, jak skutecznie integrować różne społeczności, co przyczynia się do zrozumienia i akceptacji społecznej.

Publikacja opisuje globalne i lokalne praktyki, prezentując przykłady z Norwegii i Polski, które mogą być wzorem dla innych miast. Metody i projekty pokazane w książce dowodzą, że kultura powinna być dostępna dla każdego. Książka zawiera również narzędzia i pomysły na innowacje, które mogą być wdrożone w instytucjach kulturalnych, aby były one bardziej inkluzywne. Dzięki projektom takim jak "Mam moc!" czy "Nawigacja wewnątrz biblioteki", czytelnik otrzymuje sprawdzone metody na likwidację barier społecznych i kulturowych.

"Kultura włącza" stanowi cenny zasób wiedzy i inspiracji dla osób działających w sektorze kultury i edukacji. Książka nie tylko dostarcza informacji, ale również motywuje do działań, które przyczyniają się do budowy otwartej i przyjaznej Europy.

 


Jacek Kotarbiński o książce:
Współczesne biblioteki przeszły znaczące przemiany, reagując na dynamiczne zmiany we wszystkich dziedzinach życia. Dziś pojawiają się istotne pytania dotyczące ich ewolucji w kierunku odgrywania roli ważnych ośrodków kulturalnych, społecznych oraz edukacyjnych. Warto zwrócić uwagę na znaczenie technologii, które stają się kluczowym narzędziem w dostępie do informacji i materiałów edukacyjnych. Biblioteki odgrywają również ważną rolę w promowaniu różnorodności kulturowej i społecznej, organizując różnorodne wydarzenia, które sprzyjają integracji różnych grup społecznych. Ta publikacja stanowi wszechstronne spojrzenie na nowe trendy i wyzwania, które stoją przed bibliotekami, kierując naszą uwagę na kształtowanie przyszłości tych ważnych instytucji kultury.

 

 

Publikację "Kultura włącza. Metody na inkluzję w kulturze" może darmowo pobrać TUTAJ

 

Zobacz także:

 

 

 

  • GIWK