Kultura włącza

Aktualności

25.08.2023 r.

Wizyta studyjna sektora kultury w powiecie gdańskim. Ruszyły zapisy

To nie tylko szansa przyjrzenia się ciekawym praktykom, ale także doskonała okazja do spędzania dwóch dni w towarzystwie innych działaczy kultury, poznania się, wymiany myśli i kontaktów. Już 19 i 20 września odbędzie się, inicjowana przez Komisję Kultury OMGGS, wizyta studyjna dla przedstawicieli samorządów i instytucji kultury. Zapraszamy do zapisów! >>> WIĘCEJ

22.08.2023 r.

Wykłady, dyskusje, warsztaty. Za nami trzy dni szkoleń „Savoir-vivre wobec osoby z niepełnosprawnościami”

Czy zapytanie osoby głuchej „co słychać” na pewno stanowi nietakt? Czy każdy poruszający się na wózku oczekuje naszej pomocy przy wsiadaniu do tramwaju? Jak nie popełniać towarzyskich faux pas, komunikując się z człowiekiem z niepełnosprawnością, a także jak zapewnić takim osobom lepszy dostęp do usług w placówkach - dowiedzieli się pracownicy metropolitalnych instytucji kultury. Za nami trzy dni pouczających warsztatów zorganizowanych w ramach projektu „Kultura Włącza”. >>> WIĘCEJ

1.06.2023 r.

Metropolia dla mniejszości. Pilotażowe szkolenie bibliotekarzy

Kreatywne warsztaty, integracja pracowników metropolitalnych bibliotek i spora dawka eksperckiej wiedzy prosto od Biblioteki Narodowej z Oslo. Za nami pierwszy, pilotażowy cykl szkoleń: „Wielokulturowe i dostępne instytucje kultury”. W programie projektowanie wydarzeń dla migrantów i osób z różnorodnymi potrzebami oraz metody komunikacji włączającej. >>> WIĘCEJ

16.05.2023 r.

Potrzebujemy ludzi, którzy nie boją się zmian

„Pomorska szkoła wielokulturowa - jak oddolnie poprawiać szkołę we współpracy z samorządem” - tak brzmiał tytuł konferencji zrealizowanej w Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli. Wydarzenie skierowane do dyrektorów dotyczyło wyzwań, przed którymi stoją dzisiejsze szkoły, przyjmujące uczniów z doświadczeniem migracji. >>> WIĘCEJ

01.08.2022 r.

Projekt "Kultura włącza". Umowa na dofinansowanie podpisana

Prawie 500 tys. zł otrzyma Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia Sopot z Funduszy Norweskich na działania służące poprawie dostępności bibliotek i domów kultury. W piątek, 29 lipca została podpisana umowa na dofinansowanie projektu “Kultura włącza”, który realizuje OMGGS. We współpracy z Biblioteką Narodową w Oslo oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku przeszkolimy 300 pracowników oraz opracujemy zbiór zasad, dzięki którym instytucje kultury będą bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami i imigrantów. >>> WIĘCEJ

11.02.2022 r. 

Projekt “Kultura włącza”. Zadbamy o lepszy dostęp do instytucji kultury i bibliotek

W metropolii każdy ma prawo do korzystania z oferty kulturalnej, dlatego  z  myślą o osobach z niepełnosprawnościami, imigrantach oraz wszystkich, którzy mają utrudniony dostęp do instytucji kultury, rozpoczynamy realizację projektu “Kultura włącza”. We współpracy z Biblioteką Narodową w Oslo oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku przeszkolimy 300 pracowników oraz opracujemy zbiór zasad, dzięki którym biblioteki i domy kultury na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot będą bardziej dostępne. >>> WIĘCEJ

  • GIWK