Metropolitalne wiadomości

aktualności

#MobilnaMetropolia w powiecie kartuskim

Za nami czwarte spotkanie z cyklu #MobilnaMetropolia. Tym razem swoje pomysły dotyczące szeroko pojętego transportu prezentowali mieszkańcy powiatu kartuskiego. Zgłoszono wiele ciekawych pomysłów, które zostaną ujęte w opracowywanym dla metropolii Planie Zrównoważonej Mobilności(SUMP). Kolejne warsztaty dla powiatu gdańskiego już 1 czerwca.


Blisko 30 uczestników w czwartkowe popołudnie zgromadziło się w wirtualnej przestrzeni, by zgłębić temat, który dotyczy wszystkich. Mowa o wykonywanych każdego dnia podróżach do pracy, szkoły, a w czasie wolnym do kina, teatru czy na koncert.Podczas dwugodzinnej dyskusji padło wiele propozycji, jak poprawić dostępność transportową, by móc swobodnie przemieszczać się z różnych miejscowości powiatu kartuskiego do innych miejsc, szczególnie Trójmiasta.


Głos mieszkańców jest bardzo ważny w pracach nad Planem Zrównoważonej Mobilności. To oni mają największą praktyczną wiedzę, co poprawić w ich okolicy, by móc sprawnie i szybko podróżować.


- Zrównoważona mobilność to wszystko, co wiąże się z jakością życia,  przemieszczaniem się,  transportem. Planując rozwiązania chodzi o to, by ruch ucywilizować i oddać miasto mieszkańcom. Żeby mogli z tego czerpać w sposób zrównoważony i by komfort życia im się zdecydowanie podniósł - mówi Karolina Orcholska, koordynatorka ds. mobilności OMGGS.

 

Dyskusja online w 6 “pokojach” tematycznych

Warsztaty odbyły się na platformie zoom. Trwały ponad 2 godziny. Uczestnicy zostali podzieleni na 6 grup. Każdy zespół przez kwadrans brał udział w dyskusji w kolejnych “pokojach” tematycznych:

  • transport zbiorowy,
  • ruch pieszy i rowerowy, 
  • indywidualny ruch samochodowy/parkowanie,
  • transport towarów,
  • zarządzanie mobilnością,
  • wizja

Na koniec wszystkie grupy spotkały się w jednymi “pokoju” i moderatorzy podsumowali dyskusję. Wnioski, uwagi, propozycje rozwiązania problemów  zostały zapisane na muralu.

Kierunki dyskusji wyznaczali moderatorzy: Alicja Pawłowska i Justyna Suchanek z UM w Gdyni, dr hab. Daniel Kaszubowski z Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej na Politechnice Gdańskiej, Michał Jamroż, dziennikarz specjalizujący się w obszarze transportu, dr hab. Marcin Wołek z Katedry Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz Karolina Orcholska z OMGGS.


TRANSPORT TOWARÓW


Podczas dyskusji na temat transportu towarów pojawiło się tyle samo problemów, co rozwiązań. Przekrój tematów był szeroki.

- Mówiliśmy zarówno o konieczności rozbudowy infrastruktury np. o obwodnicy Żukowa, jak i o problemach wynikających z sąsiedztwa aglomeracji trójmiejskiej - powiedział Daniel Kaszubowski. - Zwrócono uwagę na wpływ działalności budowlano-inwestycyjnej w regionie. Ciężkie samochody towarowe poruszające się po lokalnych drogach rozjeżdżają infrastrukturę. Pojawiły się też zagadnienia związane z gospodarką komunalną. Mieszkańcy zwrócili uwagę na to, że śmieciarki wyjeżdżają na drogi w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego. Potrzebna jest zmiana modelu odbioru odpadów komunalnych.

Mieszkańcy zgłosili też problem z ruchem dużych pojazdów rolniczych na lokalnych drogach. Zaproponowano budowę zatok, aby ułatwić wymijanie takich pojazdów.

 

ZARZĄDZANIE MOBILNOŚCIĄ

Podczas warsztatów mieszkańcy zaapelowali, aby władze gmin częściej organizowały  konsultacje społeczne, związane z planowanymi inwestycjami.

- Mieszkańcy chcą mieć możliwość wypowiedzenia się na wczesnym etapie planowania - mówiła moderatorka Alicja Pawłowska. - Informacje o konsultacjach społecznych powinny być bardziej dostępne - tak, aby nie trzeba było ich szukać. To gmina ma wychodzić w kierunku mieszkańca, a  nie odwrotnie.

Zwrócono też uwagę na pozytywne aspekty carsheringu. Według uczestników warsztatów, samochody na wynajem powinny być bardziej dostępne przy  węzłach przesiadkowych. W punktach, gdzie generuje się ruch.

 

TRANSPORT ZBIOROWY

- Uczestnicy warsztatów podjęli m.in. temat dostępności transportu zbiorowego dla uczniów szkół średnich mieszkających w Żukowie czy Przodkowie, a uczących się w Trójmieście - powiedział moderator Marcin Wołek. - W kilku grupach zwrócono uwagę na niedostosowanie rozkładów jazdy do potrzeb mieszkańców i zbyt małą liczbę połączeń w godzinach szczytu. Mówiono też o tym, że bilety są zbyt drogie, dlatego wielu mieszkańców Kaszub wybiera transport samochodem do pracy czy szkoły, na który “zrzucają się” np. cztery osoby.

Mieszkańcy są zadowoleni z tego, że przez powiat kartuski biegnie linia PKM, która zdecydowanie poprawiła dostępność wielu terenów.

- Są jednak kwestie, które należałoby poprawić, jak np. synchronizacja połączeń, liczba miejsc parkingowych czy lokalizacja przystanków - dodał moderator.

Zwrócono też uwagę na to, że są miejscowości wykluczone z transportu zbiorowego, jak np. Czaple.  Jako rozwiązanie tych problemów wskazano zorganizowanie transportu małymi busami.

 

RUCH PIESZY I ROWEROWY

Wspólnym elementem podczas dyskusji we wszystkich grupach był temat braku spójności i ciągłości infrastruktury rowerowej.

- Zgłaszano też konieczność budowy infrastruktury w mniejszych miejscowościach, która pozwoliłaby na dotarcie do węzłów przesiadkowych - powiedziała moderatorka Justyna Suchanek. - Mieszkańcy wymieniali konkretne miejsca i obszary, w których należy coś poprawić, jak np. w Grzybnie brak chodnika i niedokończona ścieżka rowerowa do Kartuz, brak kompleksowego połączenia rowerowego na odcinkach Kartuzy - Łapalice, Kartuzy - Kiełpino, Kartuzy - Sianowo, Kartuzy- Brodnica Górna, brak ciągłości ścieżki rowerowej w Żukowie i Baninie.

Doświadczenia z funkcjonowaniem roweru Mevo, który cieszył się dużą popularnością, potwierdzają słuszność wprowadzenia takich rozwiązań. Pani Jolanta zgłosiła śmiały pomysł, żeby gminy dopłacały do zakupu rowerów elektrycznych.

 

SAMOCHODY I PARKOWANIE

- Mieszkańcy Kartuz zwrócili uwagę na zbyt mała liczbę miejsc parkingowych w mieście, zwłaszcza w centrum  - powiedział moderator Michał Jamroż. - Transport zbiorowy z kolei nie jest na tyle rozbudowany, aby mieszkańcy zrezygnowali z samochodów. Rozwiązaniem mogłaby być np. budowa parkingów kubaturowych.

Mieszkańcy Żukowa i okolicznych miejscowości narzekali na brak parkingów samochodowych i rowerowych przy przystanku kolejowym. Zwracali też uwagę na konieczność rozbudowania infrastruktury rowerowej prowadzącej do przystanku kolejowego oraz łączącej okoliczne miejscowości.

Mieszkańcy podkreślali dużą wagę transportu współdzielonego. Chwalili kampanie promujące poruszanie się rowerem do szkoły i pracy.

 

WIZJA

Moderatorka zauważyła, że mieszkańcy utożsamiają się całym regionem, nie tylko z miejscowością, w której mieszkają.

- Dlatego tak ważna jest  możliwość swobodnego przemieszczania się, aby móc korzystać z zasobów sąsiednich gmin i powiatów, jak kino, muzeum czy kąpielisko - powiedziała Karolina Orcholska.

Jeden z uczestników warsztatów zaproponował stworzenie Karty Mieszkańca Metropolii, która umożliwi korzystanie z tych zróżnicowanych zasobów.

- Mieszkańcy powiatu kartuskiego zwrócili uwagę na to, że czują się odcięci od dostępu do kin, teatrów, wydarzeń kulturalnych i sportowych, z uwagi na brak wieczornych połączeń komunikacji zbiorowej - dodała moderatorka. - Mają jak dojechać do Trójmiasta, ale nie mają jak wrócić. Na Kaszubach odbywa się wiele ciekawych imprez, do których - jeśli usprawniono by siatkę połączeń komunikacyjnych - mogliby mieć lepszy dostęp również mieszkańcy Trójmiasta.

Mieszkańcy małych miejscowości apelowali, aby o nich nie zapominać. Tu też potrzebne są inwestycje w zieleń, infrastrukturę rowerową, wypoczynkową  itd. Zwracali też uwagę na konieczność aktywizacji i  integracji mieszkańców poprzez warsztaty, zajęcia sportowe, imprezy. Mówiono też o tym, że warto w małych miejscowościach budować świetlice nie tylko dla dzieci, ale też dorosłych.
 

 

Rejestracja na kolejne warsztaty

Aby wziąć udział w kolejnych warsztatach, wystarczy się zarejestrować klikając w link dla wybranego powiatu. Rejestracja nie zajmuje więcej niż minutę. Każdy z zarejestrowanych otrzyma zwrotną informację mailową wraz z linkiem na warsztaty.

Terminy warsztatów:

1 czerwca - powiat gdański - link
8 czerwca - powiat nowodworski - link
10 czerwca - powiat malborski - link
15 czerwca - powiat tczewski - link
17 czerwca - Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia i Sopot) - link


 

Plan Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS (SUMP)

Od 2019 r., dzięki współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki  Regionalnej, Komisją Europejską, Inicjatywą  Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych, OMGGS pracuje nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS (SUMP). Metropolitalny dokument  będzie zawierał działania dotyczące polityki transportowej,  ruchu pieszego i rowerowego, transportu zbiorowego  i zarządzania mobilnością. Określi potrzeby transportowe i komunikacyjne mieszkańców i wskaże kierunki poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców metropolii.

Nad dokumentem pracuje zespół ekspertów, złożony z przedstawicieli Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, Urzędu Miasta w Gdyni, OMGGS oraz ekspertów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu. Jego ukończenie planowane jest najpóźniej w pierwszym kwartale 2022 roku.

>>> Więcej informacji o SUMP

 

Czytaj także:

>>> Relacja z warsztatów w powiecie puckim

>>> Relacja z warsztatów w powiecie wejherowskim

>>> Relacja z warsztatów w powiecie lęborskim

 

 

 

  • GIWK