Metropolitalne wiadomości

aktualności

Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa. Kolejny teren przeszedł metamorfozę

Zakończyła się budowa kolejnego odcinka ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie. Inwestycja jest częścią kompleksowej rewitalizacji  zdegradowanych terenów w metropolitalnych miastach. Na realizację zadania „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”  władze miasta zyskały ponad 15,5 mln zł unijnego dofinansowania. Całkowita wartość projektu to ponad 19,7 mln zł.

Na odcinku ciągu pieszo-rowerowego  wzdłuż rzeki Cedron, w rejonie ulic Wałowej oraz Rzeźnickiej wykonano ścieżki rowerowe, chodniki, małą architekturę, dodatkowe umocnienia brzegów rzeki, zagospodarowano tereny przyległe do ścieżki i podwórko. W oficjalnym oddaniu inwestycji do użytku we wtorek 11 stycznia uczestniczyli m.in.: Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, Jacek Thiel, wicestarosta powiatu wejherowskiego oraz wejherowscy radni – Piotr Bochiński i Wojciech Kozłowski.

Fot. wejherowo.pl

- Tereny w centrum miasta są od wielu lat systematycznie rewitalizowane - mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. - Obecnie zakończyliśmy zagospodarowanie terenu miejskiego w centrum Wejherowa, które objęło m.in. budowę dwóch fragmentów ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Cedron - od ul. Wałowej i od ul. Rzeźnickiej. W ramach inwestycji nadbudowane zostały istniejące betonowe nadbrzeża rzeki oraz zostały zamontowane na nich barierki. Zagospodarowano także tereny przyległe do ciągu pieszego – podwórko przy ul. Rzeźnickiej 9 otrzymało miejsca postojowe dla jego mieszkańców utwardzone kostką ażurową umożliwiającą wsiąkanie wód opadowych, wybudowano także wiatę śmietnikową. Przebudowano istniejący zjazd z ul. Rzeźnickiej. Inwestycja objęła elementy małej architektury, budowę fragmentu kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ciągów pieszych i utwardzonych powierzchni. Co ważne, zadbano także o nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz trawniki. Koszt inwestycji wyniósł ok. 1 mln zł, w tym dofinansowanie unijne. Dodatkowo wzdłuż ul. Rzeźnickiej, na odcinku od ścieżki do zjazdu na zagospodarowaną posesję przy ul. Judyckiego 9, Starostwo Powiatowe w Wejherowie wyremontowało chodnik. Dodatkowo miasto wykonało doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Rzeźnickiej, co ma zapewnić kierowcom lepszą widoczność pieszego, a przechodniom - lepszą widoczność zbliżających się samochodów.

 

Przypomnijmy. W ramach “Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” w 2019 r. powstał Klub Integracji Społecznej. W 2020 r. oddano do użytku Park nad rzeką Cedron - wśród oazy zieleni zbudowano ażurową altanę, fontannę, plac zabaw, pojawiły się leżaki, ławki bujane, stoliki oraz w pełni zautomatyzowana toaleta.

Czytaj więcej na ten temat >>> TU

W 2021 r. zostały odnowione kolejne budynki należące do wspólnot mieszkaniowych - nowe elewacje zyskały budynki przy ul. Wybickiego 1, Puckiej 9 i Dworcowej 1. Dobiega końca rewitalizacja Parku Kaszubskiego.

Rewitalizacja w metropolitalnych miastach

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  przeprowadzana jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych terenów w metropolitalnych miastach. Projekt obejmuje 13 dzielnic w 8 miastach w Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Wejherowie, Tczewie, Rumi, Pucku i Żukowie. Koszt wszystkich projektów to ponad 331,5 mln zł z czego dofinansowanie z UE wynosi 186,2 mln zł.

Rewitalizacją objęte są obszary o powierzchni 1 212 ha, na których wsparciem zostanie objętych prawie 70 tys. mieszkańców metropolii. Projekty dotyczą aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców oraz odbudowy infrastruktury publicznej, w tym m.in. dostosowania budynków do funkcji społecznych, kulturalnych i edukacyjnych, remontów budynków komunalnych,wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni wraz z zagospodarowaniem otoczenia, w tym parków i skwerów oraz remontów dróg.

Węzeł integracyjno-przesiadkowy Wejherowo (Kwiatowa)

Kolejną dużą inwestycją, która powstała w Wejherowie dzięki unijnemu wsparciu jest węzeł integracyjno-przesiadkowy z dużym parkingiem (172 miejsca postojowe) przy dworcu PKP, tunelem pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Kwiatowej i drogą rowerową o długości ponad 700 m. 

Węzeł powstał ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. OMGGS jest jedną z trzech Instytucji Pośredniczących wdrażających RPO.

Źródło: wejherowo.pl

  • GIWK