Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Żeby w gminach było czysto


Doświadczenia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi po upływie dziewięciu miesięcy od wprowadzenia nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach były głównym tematem obrad Komisji GOM ds. Infrastruktury i Środowiska.


Uczestnicy spotkania zajęli się oceną gospodarki odpadami komunalnymi od czasu wprowadzenia tzw. „rewolucji śmieciowej”, której głównym założeniem było to, że gminy stają się właścicielami śmieci.
O tym, jak wpłynęło to na funkcjonowanie Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach (m.in. poprzez zmiany w tzw. strumieniu odpadów) opowiadał jego prezes, Wojciech Głuszczak. Okazuje się, że o kilkadziesiąt procent wzrosła liczba śmieci posegregowanych – co oznacza, że wielu mieszkańców przestawiło się na nowe, bardziej ekologiczne zasady. Szczegóły można znaleźć w prezentacji.

Obszar naszej metropolii jest dość zróżnicowany, jeśli chodzi o systemy gospodarowania odpadami komunalnymi. Porównania tych systemów dokonał Wydział Gospodarki Komunalnej w Gdańsku, który przeprowadził ankietę w 24 gminach. Wnioski z ankiety zostały zebrane w prezentacji przedstawionej przez prowadzącego spotkanie Dimitrisa Skurasa, dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku. Dowiemy się z niej m.in., jakie metody płatności wybrały samorządy, jak często odbywa się wywóz śmieci i które gminy zapewniają mieszkańcom pojemniki na odpady.

Jednocześnie przedstawione zostały informacje o trwających pracach nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której projekt można znaleźć w tym miejscu.  To okazja, by samorządowcy już teraz zgłaszali uwagi do zapisów nowelizacji bezpośrednio do posła składającego projekt (Tadeusz Arkit, Platforma Obywatelska, tadeusz.arkit@sejm.gov.pl). Jak ustaliła mecenas Grażyna Niemczyńska – Plichta, która analizowała nowe zapisy, ustawa może być uchwalona już w czerwcu.
 

System gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku - statystki i wnioski
Ujednolicony tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z propozycjami Klubu Poselskiego PO
Uwagi Gdańska do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Uwagi Gdańska do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
 


 


 

 

 

 

  • GIWK