ZIT 21-27

Aktualności

2024 rok

 

26.06.24

Zamówienia publiczne, jak uchronić się od błędów?

Grupa metropolitalnych specjalistów od zamówień publicznych rozwija swoje kompetencje dot. prowadzenia postępowań współfinansowanych ze środków europejskich. Podczas dwudniowych warsztatów urzędnicy szkolą się, jak uniknąć ryzyka zmniejszenia dotacji na planowane inwestycje. Cykliczne spotkania zamówieniowców są okazją do wymiany doświadczeń oraz praktycznego zdobywania wiedzy na bazie konkretnych przydatków >>>WIĘCEJ

10.06.24

Samorządowcy przyjęli Strategię Metropolii do 2030 

Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska została przewodniczącą Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Jej zastępczyniami zostały dwie prezydentki Aleksandra Kosiorek i Magdalena Czarzyńska-Jachim. 12-osobowa Rada została wybrana na pierwszym spotkaniu wszystkich członków stowarzyszenia po kwietniowych wyborach samorządowych. Członkowie OMGGS przyjęli też Strategię Metropolii do 2030, która określa działania przyszłego związku metropolitalnego na Pomorzu >>>WIĘCEJ

24.06.24

Za nami konferencja Zielona Retencja

3 dni intensywnej pracy, warsztatów, wykładów, rozmów o Funduszach Europejskich i spotkań ze specjalistami - tak wyglądała tegoroczna konferencja Zielona Retencja, zorganizowana przez spółkę Gdańskie Wody 19-21 czerwca 2024 r. Wzięli w niej udział także przedstawiciele metropolitalnych samorządów, które w nowej perspektywie unijnej zrealizują projekty związane z ochroną klimatu >>>WIĘCEJ

20.06.24

Metropolia będzie wspierać samorządy w realizacji projektów europejskich

Wsparcie eksperckie, doradztwo, organizacja szkoleń i warsztatów, spotkania przeglądowe i informacyjne to formy pomocy na jakie mogą liczyć metropolitalne samorządy przy realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej. Samorząd Województwa Pomorskiego przeznaczył na ten cel 1,75 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 >>>WIĘCEJ

30.04.24

20 lat Polski w Unii Europejskiej

Okrągła rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej do okazja do podsumowań i przedstawienia metropolitalnych działań współfinansowanych ze środków europejskich. Od początku naszej działalności w dwóch perspektywach UE wsparła nas prawie 3 mld zł, na projekty Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Do tego trzeba doliczyć ponad 27 mln złotych na projekty z zakresu transportu, integracji, ochrony środowiska czy współpracy między metropoliami >>>WIĘCEJ

18.04.24

Zakończony nabór fiszek na projekty ZIT 2021-2027

Zakończyliśmy nabór fiszek na projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2021-2027 (ZIT). Otrzymaliśmy w sumie fiszki na 123 projekty zgłoszone przez 46 gmin i powiatów oraz 7 organizacji. Fiszki trafiły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który zajmuje się ich oceną >>>WIĘCEJ

 

2023 rok

 

14.12.23

Oto główne założenia Planu Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS

Integracja transportu w całej metropolii, budowa nowych węzłów integracyjnych, linii kolejowych i siatki powiatowych  linii dowozowych - takie są główne założenia Planu Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS. To dokument, który z szerokiej perspektywy pokazuje najpilniejsze do zrealizowania działania transportowe w metropolii, a dodatkowo jest podstawą do ubiegania się o unijne dotacje >>>WIĘCEJ

05.09.23

Konsultacje projektu Strategii. Podsumowanie

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 dla OMGGS prowadziliśmy od 30 czerwca do 6 sierpnia br. W ramach tego procesu zostały przeprowadzone spotkania w powiatach, a także otwarte konsultacje online. Łącznie odbyło się 11 spotkań >>>WIĘCEJ

14.07.23

Wspólne cele, wspólne korzyści. Rozmawiamy o Strategii OMGGS

W piątkowym spotkaniu nt. Strategii Rozwoju Ponadlokalnego wzięło udział 80 samorządowców, urzędników i mieszkańców obszaru metropolitalnego. Podczas konsultacji zaprezentowano główne założenia dokumentu i omówiono zawarte w nim cele, na koniec wsłuchaliśmy się w wygłoszone podczas dyskusji uwagi i opinie uczestników >>>WIĘCEJ

30.05.23

Przyszłość metropolii. Twój głos jest ważny!

Lepszy transport publiczny, nowe placówki ochrony zdrowia, inwestycje wpływające na poprawę klimatu, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, działania na rzecz imigrantów czy rozwój nowych miejsc pracy to zadania zapisane w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Chcesz mieć wpływ jakie inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców metropolii będą prowadzone w najbliższych latach z wykorzystaniem środków europejskich? Zabierz głos i weź udział w konsultacjach społecznych >>>WIĘCEJ

12.05.23

850 mln zł dla metropolii z Unii Europejskiej

OMGGS otrzymał ok. 850 mln zł na realizację projektów metropolitalnych dofinansowanych z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2021-2027. Decyzję o przyznaniu środków podjął Zarząd Województwa Pomorskiego. W ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych razem z samorządami metropolii będziemy kontynuować wspólne inicjatywy przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców >>>WIĘCEJ

31.03.23

Ogłoszenie naboru ZIT 2021-2027

Po wielu miesiącach przygotowań i konsultacji rozpoczynamy nabór fiszek na projekty Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2021-2027. Na zgłoszenia czekamy do 27 kwietnia br. >>>WIĘCEJ

20.03.23

Jak przygotować dobry wniosek ZIT? W marcu początek naboru

Jak przygotować dobry projekt Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych? Na co zwrócić szczególną uwagę? Które z elementów będą najwyżej oceniane? Na te pytania odpowiadali eksperci podczas roboczego spotkania, które odbyło się 20 marca w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Udział wzięło ponad 150 samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędników z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot >>>WIĘCEJ

16.03.23

ZIT 2021-2027: zapraszamy na spotkanie robocze

Jak przygotować dobry projekt Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych? Jakie są kryteria oceny “fiszek” projektowych? Przedyskutujmy to podczas spotkania dotyczącego nowych projektów ZIT w perspektywie UE 2021-2027 >>>WIĘCEJ

09.02.23

Fundusze europejskie dla Pomorza zatwierdzone

Decyzję o zatwierdzeniu Funduszy Europejskich dla Pomorza (FEP) 2021-2027 marszałkowi województwa pomorskiego Mieczysławowi Strukowi osobiście przekazała w Gdańsku unijna komisarz ds. Polityki Regionalnej Elisa Ferreira. W ECS odbyła się konferencja inaugurująca Fundusze Europejskie dla Pomorza i prezentująca Pomorze w nowej perspektywie .>>>WIĘCEJ

 

 

  • GIWK