Metropolitalne wiadomości

Wiadomości

06.02.2015

Zmiany w ustawie śmieciowej

Komisja ds. infrastruktury i środowiska

Podczas pierwszego w tym roku spotkania Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska, jej członkowie pod przewodnictwem dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku omówili jak ważne jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin należących do GOM. Punktem wyjścia do dyskusji była treść projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uznaje się za spełniony opracowana przez Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska.

Czytaj dalej
02.02.2015

Gdańska Spółdzielnia Socjalna SUPER PRACODAWCĄ 2014

W dniu 26 stycznia 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku w trakcie uroczystej konferencji z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, pt.”Gdański Urząd Pracy bliżej Pracodawców” uhonorował laureatów konkursu Super Pracodawca 2014. Gdańska Spółdzielnia Socjalna otrzymała z rąk Pana Andrzeja Bojanowskiego Z-cy Prezydenta Miasta Gdańska nagrodę Super Pracodawca 2014 w kategorii Małe Przedsiębiorstwo.

Czytaj dalej
23.01.2015

Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji dyskutują o zmianie przepisów w dziedzinie ochrony danych osobowych

Komisja ds. administracji i finansów

15 stycznia br. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Komisji ds. Administracji i Finansów Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, które w całości było poświęcone ochronie danych osobowych. Zmiany w Ustawie ODO oraz projekty rozporządzeń omówił Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Ochrony Danych Osobowych – Tomasz Filipowicz.

Czytaj dalej