Metropolitalne wiadomości

Aktualności

27.05.2021

Trwa nabór do wspólnego postępowania na dostawy gazu ziemnego

Komisja ds. Administracji i Finansów

To już ostatnie chwile, aby przystąpić do wspólnych zakupów gazu ziemnego w ramach metropolitalnej grupy koordynowanej przez Gdynię! Nabór trwa do 28 maja 2021 r. Samorządy i podległe im jednostki z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot po raz 11 przystępują do 5 grup kupujących wspólnie energię elektryczną, gaz ziemny, olej opałowy, usługi pocztowe oraz paliwo. W ciągu 10 lat wspólne zakupy przyniosły aż 150 mln zł oszczędności.

Czytaj dalej
27.05.2021

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z wizytą w OMGGS

- Jest sprawą wielkiej wagi, że tak duża liczba samorządów przystąpiła do Standardu Minimum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia. Trzeba to pokazywać, jako dobrą praktykę, z której mogą korzystać inni - powiedział Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej podczas spotkania z twórcami dokumentu w biurze Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Czytaj dalej
25.05.2021

Nie cukrzymy! Bezpłatne badania dla mieszkańców kolejnych powiatów metropolii

W kolejnych trzech metropolitalnych powiatach: gdyńskim, wejherowskim i puckim wystartował program profilaktyki cukrzycy typu 2. Z bezpłatnych badań mogą korzystać mieszkańcy aktywni zawodowo, głównie w wieku od 35 do 64 r.ż., którzy są w grupie podwyższonego ryzyka. Program od kilku miesięcy jest już realizowany w Sopocie, Gdańsku, Stegnie, gminie i mieście Tczew oraz powiecie gdańskim.

Czytaj dalej
25.05.2021

Nextbike Polska SA w restrukturyzacji ponownie odwołuje się do KIO

Po raz kolejny Nextbike Polska SA w restrukturyzacji odwołał się do KIO w sprawie postępowania na nowe Mevo. Tym razem Nextbike żąda przesunięcia terminu składania ofert o pół roku, bo jak sam przyznaje, tyle czasu zajmie spółce złożenie roweru i zakupienie baterii. Inni wykonawcy potwierdzają gotowość na złożenie oferty w wyznaczonym przez OMGGS terminie. Odwołanie Nexbike’a oznacza, że termin rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia nowego operatora zostanie przesunięty. Czekamy na wyznaczenie przez KIO terminu rozprawy.

Czytaj dalej
  • GIWK