Metropolitalne wiadomości

Wiadomości

11.03.2015

Komisja ds. Rozwoju Społecznego GOM dyskutuje nt. przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Komisja ds. rozwoju społecznego

Tematem pierwszego w tym roku posiedzenia Komisji ds. Rozwoju Społecznego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego były przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w obszarach: Integracja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 – Integracja) i Rewitalizacja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 – Konwersja).

Czytaj dalej