Metropolitalne wiadomości

Aktualności

06.09.2021

Wystartowała Smart Metropolia 2021 - inteligentne rozwiązania

Transport na żądanie, który działa jak uber, aplikacje, które powiadamiają o złym stanie zdrowia mieszkańca i otwarte dane, które po zebraniu usprawniają np. korzystanie z komunikacji miejskiej. Inteligentne samorządy potrafią mądrze wykorzystać nowe technologie, aby mieszkańcom żyło się lepiej - taki wniosek płynie z paneli inspiracyjnych, zorganizowanych w poniedziałek 6 września przez Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia-Sopot podczas kongresu Smart Metropolia.

Czytaj dalej
06.09.2021

GZM i OMGGS - porozumienie o współpracy

Rozwój nowoczesnej mobilności, współpraca między samorządami m.in. w zakresie ochrony środowiska oraz wspieranie zmian ustawowych inicjujących i wzmacniających rozwój obszarów metropolitalnych w naszym kraju – to kilka najważniejszych elementów listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a samorządami zrzeszonymi w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Dokument został podpisany podczas kongresu Smart Metropolia, która 6 września odbywa się w Gdańsku.

Czytaj dalej
  • GIWK