Metropolitalne wiadomości

Wiadomości

15.12.2014

Współpraca przedsiębiorstw ze spółdzielnią socjalną - szanse na realizację postulatu społecznie odpowiedzialnego biznesu pomorskich przedsiębiorstw.

Spółdzielnia socjalna to nadal niewykorzystany w pełni instrument aktywizacji zawodowej osób wykluczonych, skazanych na społeczną i ekonomiczną marginalizację. Liczba funkcjonujących spółdzielni wzrasta w związku z ciągłym powoływaniem nowych podmiotów. Dotychczasowe doświadczenia ich funkcjonowania pokazują, że podejście partnerskie w wielu wypadkach jest niewystarczające, a czasem wręcz nieobecne.

Czytaj dalej