Metropolitalne wiadomości

Wiadomości

20.05.2015

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego na temat Strategii 2030

Komisja ds. rozwoju gospodarczego

Za nami drugie w tym roku posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego. Przedmiotem dyskusji w trakcie spotkania, które odbyło się w miniony poniedziałek (18 maja), były przede wszystkim kwestie związane z pracami nad Strategią Rozwoju Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 oraz projektem „Innowacyjny system wsparcia zatrudnienia na OMT”, który ma być realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Czytaj dalej
05.05.2015

Komisja ds. Rozwoju Społecznego GOM wypracowała rekomendację w zakresie finansowania integracji i rewitalizacji

Komisja ds. rozwoju społecznego

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie Komisji ds. Rozwoju Społecznego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego poświęcone przedsięwzięciom planowanym do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w obszarach: Integracja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 – Integracja) i Rewitalizacja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 – Konwersja).

Czytaj dalej
23.04.2015

Na serio o konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

W Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku odbyła się Ogólnopolska debata środowisk osób niepełnosprawnych „Nic o nas bez nas. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na serio”. W debacie udział wzięli m.in. Jarosław Duda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jan Filip Libicki senator RP oraz osoby reprezentujące różne środowiska osób niepełnosprawnych i osoby z niepełnosprawnością – beneficjenci Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, którą Polska ratyfikowała w 2012 roku.

Czytaj dalej