Metropolitalne wiadomości

Wiadomości

13.10.2015

Komisja ds. Rozwoju Społecznego o działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Komisja ds. rozwoju społecznego

Tematem piątego już w tym roku spotkania w ramach Komisji ds. Rozwoju Społecznego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot była działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na Subregion Metropolitalny i Nadwiślański (OWES). Celem spotkania dedykowanego przede wszystkim potencjalnym beneficjentom 6 Osi Priorytetowej RPO WP 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, było wypracowanie założeń projektowych dla dalszego funkcjonowania OWES oraz powiązań z projektami planowanymi do realizacji w ramach pozostałych Poddziałań OP.6.

Czytaj dalej