Metropolitalne wiadomości

Wiadomości

29.10.2015

Pierwsza w Polsce ustawa metropolitalna podpisana!

We wtorek 27 października 2015 r. prezydent RP podpisał pierwszą w Polsce ustawę metropolitalną. Celem ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych jest stworzenie możliwości powoływania związków metropolitalnych jako zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego położonych w strefie oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Strefa charakteryzować się powinna istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych oraz być zamieszkała przez co najmniej 500 000 mieszkańców (obszar metropolitalny). Granice poszczególnych obszarów metropolitalnych ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia przez wskazanie gmin wchodzących w skład takich obszarów.

Czytaj dalej