Metropolitalne wiadomości

Aktualności

26.07.2021

OMGGS bada potencjał biometanu. Zielone technologie potrzebują wsparcia

Polska odchodzi od paliw kopalnych, dlatego niskoemisyjne alternatywne źródła energii są pilnie potrzebne. Eksperci ds. środowiska z OMGGS nie mają wątpliwości, że kluczową rolę w dekarbonizacji gospodarki odegrają tzw. zielone gazy, w tym biometan pozyskiwany z odpadów organicznych. Autorzy najnowszego raportu Forum Energii wskazują na konieczność jak najszybszego opracowania systemu wsparcia dla zielonych gazów zarówno finansowego, jak i w postaci regulacji prawnych.

Czytaj dalej
22.07.2021

Spotkanie samorządowców z Celine Gauer w sprawie KPO

Przedstawiciele miast, gmin i regionów oraz organizacji pozarządowych spotkali się w czwartek 22 lipca z Celine Gauer, dyrektor generalną i szefową Grupy Zadaniowej ds. Odbudowy i Odporności (RECOVER) w Komisji Europejskiej. Rozmawiali o Krajowym Planie na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, członkini Zarządu Unii Metropolii Polskich i Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia–Sopot.

Czytaj dalej
  • GIWK