Metropolitalne wiadomości

Wiadomości

16.04.2015

Przegląd projektów transportowych ZIT

Komisja ds. infrastruktury i środowiska

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska dokonała przeglądu projektów transportowych. Omówiono m.in. kwestie związane z pakietem kolejowym ZIT, wspólnym systemem biletu elektronicznego oraz węzłami integracyjnymi na terenie OM, które to projekty będą realizowane w ramach ZIT. Dodatkowo Wicewójt Sierakowic przedstawił projekt modernizacji linii kolejowej 229 na odcinku Kartuzy-Sierkowice-Lębork.

Czytaj dalej
13.04.2015

Zmiany, zmiany, zmiany!

Walne Zebranie Członków GOM podjęło decyzję o przyjęciu nowego statutu stowarzyszenia oraz zmianie jego nazwy. Nowa nazwa "Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot" zacznie funkcjonować po rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli najwcześniej pod koniec maja. Zmiany mają związek ze sformalizowaniem roli stowarzyszenia we wdrażaniu funduszy unijnych w perspektywie budżetowej 2014-2020. OMG-G-S będzie pełnić funkcję Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Czytaj dalej
10.04.2015

Integracja i rewitalizacja tematem kolejnego spotkania Komisji ds. Rozwoju Społecznego GOM.

Komisja ds. rozwoju społecznego

Tematem kolejnego posiedzenia Komisji ds. Rozwoju Społecznego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego była kontynuacja dyskusji nad przedsięwzięciami planowanymi do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w obszarach: Integracja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 – Integracja) i Rewitalizacja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 – Konwersja).

Czytaj dalej
27.03.2015

So Stay Hotel - pierwszy w Polsce hotel odpowiedzialności społecznej.

So Stay Hotel - pierwszy w Polsce hotel odpowiedzialności społecznej otwarto w Gdańsku. Zlokalizowany przy ul. Kartuskiej 18, w budynku użyczonym przez Miasto Gdańsk, w którym mieścił się m.in. w latach 80. ubiegłego wieku urząd wydający paszporty, a przez lata także komisariat. Hotel utworzyła i prowadzi Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej (GFIS). Uroczyste otwarcie odbyło się w czwartek, 19 marca br.

Czytaj dalej