Metropolitalne wiadomości

aktualności

Ostatnia Rada i WZC w tej kadencji

Za nami ostatnie w tej kadencji Walne Zebranie Członków i Rada Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. W Szemudzie spotkali się przedstawiciele 61 samorządów. To była najdłuższa kadencja w historii metropolii. Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i starostowie rozmawiali  m.in. o strategii do 2030 r. oraz o projektach w nowej perspektywie unijnej.

 

Najdłuższa kadencja i rotacyjni prezesi Rady

11 marca 2024 r. w Urzędzie Gminy Szemud spotkali się wszyscy członkowie OMGGS. To było ostatnie spotkanie w pełnym składzie w tej kadencji samorządu. Była to najdłuższa, bo aż 5,5-letnia kadencja, a jednocześnie pierwsza, w której z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza została wprowadzona rotacyjność na stanowisku prezesa Rady OMGGS. Po wyborach samorządowych w 2018 r. funkcję tę sprawowali: Paweł Adamowicz (do 14 stycznia 2020 r.), Aleksandra Dulkiewicz (luty-październik 2020 r.), Jacek Karnowski (październik 2020 r. - czerwiec 2022 r.), Wojciech Szczurek (czerwiec 2022 r.-obecnie). Nowi członkowie Rady zostaną wybrani na Walnym Zebraniu Członków po wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia 2024 r. (I tura). 

 

 

Strategia i nowe projekty unijne

Do Szemudu przyjechali prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i starostowie z 61 metropolitalnych samorządów, by rozmawiać o najważniejszych zadaniach na najbliższe tygodnie. Wśród nich znalazły się m.in prace nad Strategią OMGGS do 2030 r. oraz nowymi projektami unijnymi. W nowej perspektywie unijnej na metropolitalne inwestycje zostanie przeznaczonych ponad 780 mln zł. Dzięki tym pieniądzom 46 gmin i powiatów OMGGS zrealizuje ponad 120 projektów. Będą to: budowa i przebudowa węzłów integracyjnych, wsparcie psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, termomodernizacje prawie 100 szkół, przedszkoli i budynków komunalnych, powiększenie powierzchni zielonej, domy dziennego pobytu, świetlice i kluby dla seniorów oraz wsparcie dla imigrantów. Dodatkowo w nowej perspektywie unijnej metropolia zrealizuje pakiet 6 projektów transportowych w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę Klimat i Środowisko 2021-2027 z dofinansowaniem w wysokości 450 mln zł (m.in. nowa linia tramwajowa, buspasy i ścieżki rowerowe, węzły integracyjne).

 

 

Ustawa metropolitalna - czekamy już 8 lat

Samorządowcy rozmawiali też o ustawie metropolitalnej, której projekt pod koniec lutego br. trafił do MSWiA. Już po raz kolejny rozpoczęła się droga legislacyjna dla ustawy, na którą czekają wszystkie metropolitalne gminy i powiaty. Metropolia na Pomorzu to nie tylko prawne możliwości współpracy, ale także dodatkowe środki na realizację działań dla mieszkańców. Powstanie metropolii oznacza, że  co roku na Pomorzu zostanie kilkaset milionów złotych (5,75% podatku PIT), które obecnie trafiają do budżetu państwa.

 

SUMP - czyli jakie działania w transporcie

Na posiedzeniu w Szymbarku Walne Zebranie Członków przyjęło Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla OMGGS (SUMP). Jest to dokument, który pokazuje najpilniejsze do zrealizowania działania transportowe w metropolii, a dodatkowo jest podstawą do ubiegania się o unijne dotacje.  Dlatego oprócz głównego planu transportowego dla całego obszaru metropolitalnego, SUMP zawiera także dokładne plany działań i inwestycji dla każdej gminy w metropolii. Najważniejsze założenia SUMP to integracja transportu w całej metropolii, podróże na wspólnym bilecie, budowa nowych linii kolejowych i nowych węzłów integracyjnych, do których będzie prowadziła siatka powiatowych linii dowozowych.

 

 

Fundusze norweskie dla klimatu i instytucji kultury

Na spotkaniu podsumowaliśmy też dwa projekty, które metropolia realizuje dzięki wsparciu z Funduszy norweskich i EOG oraz budżetu państwa.

W ramach projektu “Klimat w szkołach metropolii” pokazujemy jak ciekawie uczyć o zmianach klimatycznych. Do tej pory przeszkoliliśmy ponad 80 nauczycieli przyrody, biologii i geografii, którzy przeprowadzili łącznie 653 lekcje dla ponad 7 tysięcy uczniów. 40 szkół w metropolii dostało sprzęt multimedialny (laptopy, projektory, monitory interaktywne) za 300 tys. zł, a na ich terenie trwa budowa błękitno-zielonych inwestycji. Są to zielone ściany, kompostowniki, ogrody deszczowe i niecki. Inwestycje będą gotowe do końca marca. Do wszystkich szkół podstawowych i średnich w metropolii trafiły też materiały edukacyjne, wśród nich scenariusze lekcji, prezentacje i poradniki. Wszystkie materiały można za darmo pobrać ze strony klimatwszkolach.pl.

 

 

Projekt “Kultura włącza” pokazuje jak zachęcać młodzież, seniorów, imigrantów i osoby z niepełnosprawnością do życia kulturalnego. Przeszkoliliśmy ponad 300 pracowników metropolitalnych bibliotek i instytucji kultury (m.in. na temat savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami, finansowania działań w kulturze, twórczego pisania i współpracy z samorządem). Zorganizowaliśmy prawie 100 spotkań i warsztatów dla dzieci, młodzieży i seniorów. Przygotowaliśmy wizytę studyjną w bibliotekach przyszłości w Oslo, a także przewodnik z gotowymi inspiracjami na działania, które poprawiają dostępność bibliotek i instytucji kultury. 

 

 

Więcej informacji na temat władz i członków OMGGS można znaleźć tutaj.

 

Fot. K. Kędzior

 

 

  • GIWK