Metropolitalne wiadomości

Aktualności

22.11.2018

Monitoring Programu Ochrony Powietrza dla Pomorza

W dniu 15 listopada br. została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku umowa dofinansowania projektu mającego na celu rozbudowę obecnie istniejących systemu monitoringu realizacji zadań w ramach Planów Gospodarki Niskoemisyjnej o Program Ochrony Powietrza. W ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (UMWP) system obejmie swoim działaniem całe Województwo Pomorskie.

Czytaj dalej