Metropolitalne wiadomości

Aktualności

26.01.2021

Nowe Mevo - zaproszenie do składania ofert

System mieszany z 4099 rowerami (w tym 1000 tradycyjnych), 717 stacji rowerowych, abonament miesięczny 29,99 zł, w każdej z 16 gmin punkty ładowania baterii, możliwość wypożyczenia roweru z rozładowaną baterią - taką wizję nowego Mevo proponują samorządy metropolii w wyniku dialogu konkurencyjnego z trzema firmami. 26 stycznia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot przesłał do zainteresowanych firm zaproszenie do złożenia ostatecznych ofert. Mają na to czas do 2 marca. Głównymi kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty będą cena (60%), ocena roweru (15%) oraz plan zarządzania systemem (10%).

Czytaj dalej
  • GIWK