Metropolitalne wiadomości

Aktualności

28.05.2018

Spotkanie z przewodniczącymi rad gmin, miast i powiatów Metropolii

W jedności siła - taka myśl przyświecała dyskusji w gronie przewodniczących rad gmin, miast i powiatów reprezentujących samorządy zrzeszone w Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz przedstawienia osiągnięć i celów strategicznych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, jak i do podjęcia dyskusji na temat potrzeby uchwalenia ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim oraz korzyściach z niej wynikających.

Czytaj dalej