Metropolitalne wiadomości

Aktualności

10.03.2023

Gdyńska grupa zakupowa – zbieranie deklaracji na wspólną dostawę gazu

To już ostatnie chwile, aby przystąpić do wspólnych zakupów gazu ziemnego w ramach metropolitalnej grupy koordynowanej przez Gdynię! Nabór trwa do 14 marca 2023 r. Samorządy i podległe im jednostki z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot po raz 13 przystępują do grup kupujących wspólnie energię elektryczną, gaz ziemny, olej opałowy, usługi pocztowe oraz paliwo. W ciągu 12 lat wspólne zakupy przyniosły ponad 150 mln zł oszczędności.

Czytaj dalej
  • GIWK