Metropolitalne wiadomości

Aktualności

28.10.2022

Smart Metropolia 2022 za nami. "Musimy współpracować, żeby sprostać wyzwaniom"

"Pokonać kryzys” - pod takim hasłem odbył się tegoroczny, jubileuszowy kongres Smart Metropolia. Po raz 10. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zorganizował konferencję poświęconą współpracy miast, wsi i metropolii. O największych wyzwaniach stojących przed samorządami w obliczu kryzysu energetyczno-klimatycznego przez dwa dni rozmawiali wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, eksperci, działacze społeczni i naukowcy, a także metropolitalna młodzież. Gościem specjalnym kongresu był mer Irpienia, bohaterskiego miasta w Ukrainie, które jako pierwsze odparło atak Rosjan.

Czytaj dalej
24.10.2022

Strategia OMGGS do 2030 r. Wspólnie tworzymy wizję rozwoju metropolii

Pandemia, kryzys migracyjny i energetyczny - wydarzenia minionych miesięcy wpłynęły na rozwój 59 samorządów zrzeszonych w metropolii. Aby sprostać nowym wyzwaniom i uwzględnić potrzeby wszystkich mieszkańców naszych gmin i powiatów, powstaje “Strategia rozwoju ponadlokalnego OMGGS do 2030 r.” Rozpoczęły się już warsztaty z samorządowcami, a w styczniu zaprosimy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych.

Czytaj dalej
  • GIWK