Metropolitalne wiadomości

Aktualności

05.05.2023

Komunikat ws. testów systemu Mevo 2.0

Zgodnie z planem, w kwietniu rozpoczął się test wewnętrzny systemu Mevo 2.0 w Obszarze Metropolitalnym. Odebraliśmy wszystkie 717 stacji postoju i 51 punktów ładowania. Rozpoczęliśmy wewnętrzny test rowerów, pierwsi użytkownicy nie zgłosili żadnych wad, uszkodzeń czy problemów technicznych jednośladów. Trudności występowały jedynie przy działaniu aplikacji, co zgłosiliśmy do operatora. Po kilku dniach City Bike Global poinformował nas o zawieszeniu aplikacji, co oznaczało przerwanie testów.

Czytaj dalej
05.05.2023

Ponownie szukamy wykonawcy inwestycji w ramach projektu „Klimat w Szkołach Metropolii”

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wznowił postępowanie na wybór wykonawcy błękitno-zielonej infrastruktury w ramach projektu edukacyjnego „Klimat w Szkołach Metropolii”. Inwestycje łagodzące skutki zmian klimatu zostaną zaprojektowane i wybudowane w 29 szkołach. Pierwszy przetarg, z uwagi na niespełnienie jego warunków przez oferentów, został unieważniony.

Czytaj dalej
  • GIWK