Metropolitalne wiadomości

Aktualności

27.12.2017

Z sukcesem kończymy 2017 rok

Jesteśmy najlepsi w wydatkowaniu funduszy europejskich przeznaczonych na inwestycje metropolitalne. Dzięki współpracy i determinacji samorządów Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot pomorskie miasta, gminy i powiaty otrzymały już 854 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej, co stanowi 82 % przyznanych środków. Dzięki porozumieniu prezydentów i burmistrzów metropolii skutecznie realizujemy pakiet inwestycyjny wart 3,6 mld zł.

Czytaj dalej