Metropolitalne wiadomości

Aktualności

27.12.2017

Z sukcesem kończymy 2017 rok

Jesteśmy najlepsi w wydatkowaniu funduszy europejskich przeznaczonych na inwestycje metropolitalne. Dzięki współpracy i determinacji samorządów Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot pomorskie miasta, gminy i powiaty otrzymały już 854 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej, co stanowi 82 % przyznanych środków. Dzięki porozumieniu prezydentów i burmistrzów metropolii skutecznie realizujemy pakiet inwestycyjny wart 3,6 mld zł.

Czytaj dalej
17.11.2017

5,5 miliona złotych unijnego dofinansowania w ramach inwestycji metropolitalnych na realizację przedsięwzięcia TriPOLIS.

17 listopada 2017 r. zawarta została umowa na realizację projektu dotyczącego współpracy parków naukowo-technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot w zakresie świadczenia specjalistycznych usług proinnowacyjnych. W ramach projektu zostanie stworzona platforma informatyczna umożliwiająca zarządzanie współpracą i zasobami partnerów.

Czytaj dalej
15.11.2017

Kongres Smart Metropolia zakończony sukcesem

Zakończył się, odbywający się w dniach 13-15 listopada 2017 r. w Amber Expo, VI Międzynarodowy Kongres Smart Metropolia. Tematem tegorocznej edycji wydarzenia były „Przestrzenie relacji. Wdrażanie Agendy Miejskiej Unii Europejskiej”. W debacie dotyczącej rozwoju oraz wykorzystania potencjału obszarów metropolitalnych wzięło udział ponad 800 uczestników. Blisko 1600 osób śledziło wydarzenie za pośrednictwem transmisji na żywo.

Czytaj dalej