ZIT 21-27

Nabór fiszek na projekty ZIT 2021-2027

Po wielu miesiącach przygotowań i konsultacji rozpoczynamy nabór fiszek na projekty Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2021-2027. Na zgłoszenia czekamy do 27 kwietnia br.

Nabór dotyczy projektów ZIT ze środków: programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP) oraz programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Budżet przeznaczony na projekty ZIT w FEP to 177 milionów euro (prawie 828 mln złotych), a na projekty ZIT w programie FEnIKS 450 mln złotych.

Wypełnione fiszki należy wysyłać na adres biura OMGGS: biuro@metropoliagdansk.pl. Szczegółowe zasady naboru opisane zostały w Regulaminie naboru. Załącznikami do Regulaminu są kryteria wyboru projektów oraz wzory fiszek dla poszczególnych obszarów tematycznych/celów szczegółowych.


Ważne informacje dotyczące programu FEnIKS:

1. MOBILNOŚĆ MIEJSKA: gotowe wnioski o dofinansowanie (zawierające przynajmniej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach) będą musiały zostać złożone w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2024 r., pod groźbą utraty środków przyznanych na tę część ZIT dla OMGGS.

2. KLIMAT: miasta średnie z przedziału 20-100 tys. mieszkańców oraz stolice powiatów o liczbie mieszkańców w przedziale 15-20 tys. mieszkańców będą mogły ubiegać się o środki ZIT w FEP dopiero po bezskutecznym aplikowaniu w FEnIKS.


DO POBRANIA:

>>> Regulamin naboru

>>> Kryteria wyboru fiszek projektów do ZIT

>>> Wzór fiszki - Mobilność Miejska - węzły

>>> Wzór fiszki - Mobilność Miejska - infrastruktura

>>> Wzór fiszki - Mobilność Miejska - tabor

>>> Wzór fiszki - Mobilność Miejska - projekty kompleksowe

>>> Wzór fiszki - Mobilność Miejska - FEnKS

>>> Wzór fiszki - Termomodernizacja

>>> Wzór fiszki - Adaptacja do zmian klimatu

>>> Wzór fiszki - Infrastruktura zdrowia

>>> Wzór fiszki - Infrastruktura społeczna

>>> Wzór fiszki - Usługi społeczne

>>> Wzór fiszki - Migranci

 

 

  • GIWK