Ogłoszenia

Ogłoszenia

Dialog konkurencyjny OMGGS/DK/01/2020 pn.„URUCHOMIENIE, ZARZĄDZANIE I EKSPLOATACJA SYSTEMU ROWERU METROPOLITALNEGO”

Przedmiotem Zamówienia jest usługa uruchomienia i zarządzania bezobsługowym Systemu Roweru Metropolitalnego (SRM) działającego pod nazwą MEVO na terenie 14 gmin z możliwością rozszerzenia obszaru o kolejne gminy.  Zamówienie realizowane będzie poprzez  zapewnienie dodatkowej oraz dostosowanie, będącej własnością Zamawiającego infrastruktury MEVO tj: floty rowerów, stacji postoju rowerów wraz ze stojakami rowerowymi i Totemami Informacyjnymi, zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i zapewnienie funkcjonowania Systemu Informatycznego służącego do obsługi wypożyczeń, systemu do nadzoru i raportowania systemu MEVO, Strony Internetowej oraz Aplikacji na urządzenia mobilne służących do obsługi i korzystania z Systemu Roweru Metropolitalnego.

Na dalszym etapie zapewnieniu usługi polegająca na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji Systemu Roweru Metropolitalnego, w taki sposób, aby każda osoba mogła zarejestrować się w systemie, i korzystać z niego tj. wypożyczyć rower według taryfy ustalonej w limitach podanych przez Zamawiającego.

 

DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu

Regulamin prowadzenia dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego

Instrukcja dla Wykonawców

Projekt umowy

Identyfikator postępowania

Espd_request_jdz

Klucz publiczny-Wniosek

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Regulamin prowadzenia dialogu konkurencyjnego

Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz.2