Metropolitalne wiadomości

aktualności

2023 rok w metropolii

Za nami kolejny pracowity rok w Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot. Ten rok był wyjątkowy: uruchomiliśmy system rowerów MEVO, zakończyliśmy prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS, rozpoczęliśmy prace nad strategią, otrzymaliśmy setki milionów zł  z UE na nowe inwestycje, rozpoczęliśmy zbieranie projektów i inwestycji samorządowych do wykonania w nowej perspektywie unijnej. Przeprowadziliśmy dziesiątki szkoleń i spotkań dla pracowników samorządowych, zakończyliśmy duży projekt międzynarodowy i z nową energią włączyliśmy się w kolejne.

 

Zapraszamy na krótki przegląd najważniejszych wydarzeń z 2023 r.

 

Na grafice podsumowanie wydarzeń w OMGGS w styczniu 2023 roku.

Pod koniec stycznia większość sejmowa odrzuciła wniosek dot. dalszych prac nad ustawą metropolitalną dla Pomorza. “Za” było 217 posłów, “przeciw” głosowało 229, w tym wszyscy posłowie PiS z Pomorza.

Władze Władysławowa podpisały umowę na budowę węzła integracyjnego w mieście. To 26 i ostatni węzeł, który powstaje w ramach metropolitalnych inwestycji finansowanych z funduszy unijnych. Umowa w trybie “zaprojektuj i wybuduj” przewiduje rondo na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i Żwirowej, nowy dworzec PKS 355 miejsc parkingowych, parking dla rowerów i przebudowę istniejących dróg. Budowa ma potrwać dwa lata i kosztować będzie prawie 30 mln złotych. W tym jest niemal 8 mln zł wsparcia z funduszy unijnych.

Kataloński operator zdecydował się na wprowadzenie do Mevo 2.0 wyłącznie fabrycznie nowych rowerów. Wcześniejsze założenia zakładały, że w początkowym etapie będą wykorzystywane rowery poprzedniego operatora. Nowe rowery City Bike Global dostarczone zostaną w ramach obowiązującej umowy - bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez samorządy.

 

Na grafice podsumowanie wydarzeń w OMGGS w lutym 2023 roku.

Unijna komisarz ds. Polityki Regionalnej Elisa Ferreira osobiście przekazała w Gdańsku decyzję o zatwierdzeniu Funduszy Europejskich dla Pomorza (FEP) 2021-2027. Oznacza to przekazanie blisko 1,8 mld euro ze środków europejskich na działania dot. zielonego ładu, wsparcia polityki społecznej, ochrony seniorów czy osób wykluczonych. Pieniądze zostaną wykorzystane też na zakup zeroemisyjnych pociągów w obsłudze regionalnego systemu transportowego czy dalszą redukcję bezrobocia i zmiany w systemie kształcenia zawodowego.

W połowie lutego swoją działalność zainaugurował Think Tank “Metropolia”. Jest to wspólna inicjatywa OMGGS i Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita. Zaproszono do niej przedstawicieli samorządu, nauki i biznesu. Jest to niezależny komitet doradczy non profit, który zajmuje się możliwymi kierunkami rozwoju metropolii. Będzie on wskazywał najważniejsze działania w edukacji, gospodarce i samorządzie.

Samorządowcy, politycy, przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz pomorskich instytucji spotkali się w Bibliotece UG, by podsumować współpracę w ramach metropolii.  Rozmawialiśmy także o wyzwaniach, planach i celach na najbliższe lata.

Jednogłośną decyzją Rady OMGGS do metropolii dołączył Sztum stając się 60 samorządem w OMGGS. Sztum leży we wschodniej części województwa pomorskiego. Mieszka tam ponad 17 tysięcy osób.

Rozpoczęła się budowa węzła integracyjnego przy dworcu kolejowym w Gdańsku-Wrzeszczu. W ramach inwestycji powstanie m.in. parking na 500 rowerów, miejsca postojowe w systemie kiss&ride, tzw. mała architektura oraz przebudowany będzie układ drogowy w pobliżu dworca. Koszt prac wyniesie prawie 13 mln złotych. Jest to jeden z 26 węzłów integracyjno-przesiadkowych budowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z dofinansowaniem UE.

 

Na grafice podsumowanie wydarzeń w OMGGS w marcu 2023 roku.

W marcu odbył się drugi etap konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS. Podczas dziewięciu spotkań online rozmawialiśmy o tym, jaki powinien być nowoczesny transport w metropolii.

Do połowy marca samorządy mogły przystąpić do wspólnych zakupów gazu ziemnego w ramach metropolitalnej grupy zakupowej koordynowanej przez Gdynię. Metropolitalne samorządy już po raz 13 wspólnie kupują energię elektryczną, gaz ziemny, olej opałowy, usługi pocztowe oraz paliwo. W ciągu 12 lat wspólne zakupy przyniosły ponad 150 mln zł oszczędności.

W połowie marca zakończyliśmy cykl szkoleń dla nauczycieli przyrody, biologii i geografii ze szkół, które biorą udział w metropolitalnym projekcie Klimat w Szkołach Metropolii. Na spotkaniach pokazywaliśmy rozwiązania zielono-niebieskiej infrastruktury, a także prezentowaliśmy scenariusze zajęć lekcyjnych. Pomagają one nauczycielom kreatywnie uczyć dzieci i młodzież o tym, jak przeciwdziałać efektom zmian klimatycznych.

Po wielu miesiącach przygotowań i konsultacji pod koniec marca rozpoczęliśmy nabór fiszek na projekty Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2021-2027. Nabór dotyczy projektów ZIT ze środków: programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP) oraz programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Budżet przeznaczony na projekty ZIT w FEP to 177 milionów euro (prawie 828 mln złotych), a na projekty ZIT w programie FEnIKS 450 mln złotych.

 

Na grafice podsumowanie wydarzeń w OMGGS w kwietniu 2023 roku.

Decyzją Zarządu OMGGS do grona członków metropolii dołączył powiat sztumski. To 9 powiat i 61 samorząd w OMGGS. Miesiąc wcześniej do stowarzyszenia przystąpił Sztum.

W kwietnia rozpoczął się nabór samorządów do  metropolitalnej grupy zakupowej koordynowanej przez Miasto Gdańsk. Postępowania dotyczą energii elektrycznej, oleju opałowego i paliwa. Dzięki stworzeniu jednego, dużego zamówienia mamy o wiele silniejszą pozycję negocjacyjną z dostawcami, niż gdyby każda z gmin i jednostek robiła przetargi samodzielnie.

Remont biblioteki to kolejna inwestycja w ramach metropolitalnego programu rewitalizacyjnego. Dzięki gruntownej modernizacji budynek odzyskał historyczny blask, stając się prawdziwą ozdobą tczewskiej starówki, w środku natomiast zaadaptowano pomieszczenia na miarę instytucji kultury XXI w.

Metropolitalny program rewitalizacji odmienił Wejherowo. Powstały nowe ulice i chodniki, dwa piękne i funkcjonalne parki. Modernizację przeszły też tutejsze budynki. Nie zapomniano o działaniach na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem.

Przez ostatnie lata w ramach projektu CAMELOT wspólnie z 8 innymi metropoliami dzieliliśmy się doświadczeniami na temat odpowiedniego zarządzania funduszami unijnymi. Projekt to także edukacja mieszkańców w temacie aktywnego obywatelstwa europejskiego, międzynarodowe spotkania i wydarzenia lokalne.

Metamorfoza Oruni to efekt prac prowadzonych w ramach metropolitalnego programu rewitalizacji. Program objął remont zabytkowego Ratusza Oruńskiego, pozwolił na zagospodarowanie skwerów, odnowienie budynków i dróg. Świeżo otwarty Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań” to kolejna przestrzeń, która będzie służyć mieszkańcom dzielnicy.

 

Na grafice podsumowanie wydarzeń w OMGGS w maju 2023 roku.

OMGGS otrzymał ok. 850 mln zł na realizację projektów metropolitalnych dofinansowanych z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2021-2027. Decyzję o przyznaniu środków podjął Zarząd Województwa Pomorskiego. W ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych razem z samorządami metropolii będziemy kontynuować wspólne inicjatywy, które zmieniają na lepsze życie mieszkańców.

Rowery elektryczne firmy Segway zasilą flotę Mevo 2.0. Decyzję o zmianie producenta elektryków podjął hiszpański operator Mevo. Rowery jeżdżą w wielu miastach na świecie. Mają akumulator o większej pojemności,  posiadają licznik prędkości i ładowania, uchwyt na telefon, indukcyjną ładowarkę oraz bezdętkowe koła i automatyczną skrzynię biegów.

Podczas Infoshare w AmberExpo w Gdańsku zaprezentowano oferty nowych, proinnowacyjnych usług dla biznesu, udostępnionych w ramach metropolitalnego projektu Tripolis.

 

Na grafice podsumowanie wydarzeń w OMGGS w czerwcu 2023 roku.

Rozpoczęliśmy cykl szkoleń pn. Wielokulturowe  i dostępne instytucje kultury. W programie projektowanie wydarzeń dla migrantów i osób z różnorodnymi potrzebami, metody komunikacji włączającej, kreatywne warsztaty, integracja pracowników metropolitalnych bibliotek i spora dawka eksperckiej wiedzy prosto od Biblioteki Narodowej z Oslo. Szkolenia odbywają się w ramach projektu “Kultura Włącza”.

Po raz piąty na najwyższym maszcie w Gdańsku zawisła biało-czerwona patchworkowa flaga - symbol wspólnoty, otwartości i solidarności. Akcja została zainicjowana przez OMGGS i Stowarzyszenie 180 Stopni podczas obchodów Święta Wolności i Solidarności w 2019 roku.

W wejherowskiej Filharmonii Kaszubskiej wszyscy członkowie OMGGS podsumowali działalność metropolii w 2022 r. Omawialiśmy trwające projekty oraz rozmawialiśmy o planach na przyszłość.

W dwudniowym spotkaniu wzięli udział specjaliści z zakresu Zielonego Ładu, transformacji energetycznej i adaptacji do zmian klimatu, przedstawiciele uniwersytetów, a także lokalnych władz miejskich. Nie zabrakło przedstawicieli ośrodków badawczych z różnych krajów, między innymi Niemiec, Włoch i Hiszpanii.

Projekt kompleksowej termomodernizacji objął szesnaście gdyńskich placówek edukacyjnych i jedną specjalistyczną. Budynki zyskały odświeżony, estetyczny wygląd, a także stały się bardziej ekologiczne. Dzięki wykonanym pracom miasto oszczędzi na zużyciu energii cieplnej i elektrycznej.

W czerwcu rozpoczęliśmy konsultacje dot. Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot. Dokument określa wszystkie te działania, które spowodują, że metropolia stanie się lepszym miejscem do życia.

 

Na grafice podsumowanie wydarzeń w OMGGS w lipcu 2023 roku.

Samorządowcy, urzędnicy i mieszkańcy metropolii wzięli udział w spotkaniu nt. Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Podczas konsultacji zaprezentowaliśmy główne założenia dokumentu i omówiliśmy najważniejsze cele strategii.

Za blisko 1,5 mln zł w 40 szkołach, które biorą udział w największym projekcie edukacyjnym w metropolii - Klimat w szkołach, zostaną wybudowane gruntowe i skrzyniowe ogrody deszczowe, niecki retencyjne, zielone ściany i kompostowniki.

 

Na grafice podsumowanie wydarzeń w OMGGS w sierpniu 2023 roku.

W połowie sierpnia ruszyły testy wewnętrzne testy Mevo 2.0. Sprawdzamy działanie aplikacji, systemu IT i Centrum Obsługi Użytkowników. Testujemy na początek 100 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym i 1050 rowerów klasycznych.

Uczestnicy uczyli się jak profesjonalnie zachować i komunikować się wobec osoby z niepełnosprawnością ruchu (z uwzględnieniem różnic w podejściu ze względu na sposób poruszania się) i niepełnosprawnościami sensorycznymi, a także z niepełnosprawnością intelektualną i w spektrum autyzmu.

Zakończyliśmy trzeci etap konsultacji społecznych dot. SUMP dla metropolii. Podczas spotkań prezentowaliśmy działania, które mają sprawić, by podróże mieszkańców metropolii były bardziej komfortowe, bezpieczne i przyjazne środowisku.

 

Na grafice podsumowanie wydarzeń w OMGGS we wrześniu 2023 roku.

Metropolitalna grupa zakupowa wybrała partnerów, którzy będą dostarczali energię elektryczną na potrzeby miast w regionie. Będzie taniej dzięki temu, że Gdańsk oraz 50 gmin, powiatów i spółek samorządowych kupuje wspólnie.

W ramach projektu pomagaliśmy pedagogom pracującym w środowisku wielokulturowym. Organizowaliśmy szkolenia, warsztaty i konferencje. Przygotowaliśmy też publikacje, które przydadzą się w codziennej pracy z dziećmi cudzoziemskimi.

Użytkownicy w trakcie testów mogą korzystać z rowerów za darmo. Sprawdzamy jak nowy operator radzi sobie z systemem, m.in. ładowaniem baterii, relokacją, działaniem call center oraz systemem IT. 

Na 34. piętrze biurowca Olivia Star zmierzyło się prawie 100 osób, które musiały odpowiedzieć na 60 pytań w 10 kategoriach tematycznych. Ponownie bezkonkurencyjny okazał się Kajetan Lewandowski, który wygrał również w ubiegłym roku.

Najmłodsi kandydaci i kandydatki do Sejmu w regionie wzięli udział w debacie nt. przyszłości metropolii. Nie zabrakło poruszania tematów związanych z prawami kobiet, dostępności, wykluczeniami społecznymi czy reformą form zatrudnienia.

Komisja Kultury OMGGS zaprosiła samorządowców i pracowników instytucji kultury do powiatu gdańskiego. Była to okazja do integracji, wymiany doświadczeń i kontaktów. 

W dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni powstała Widna 2A. To połączenie biblioteki i domu sąsiedzkiego. To już trzecie takie miejsce w Gdyni, które powstało w ramach metropolitalnego projektu „Gdynia odNowa” i dofinansowane jest ze środków unijnych.

 

Na grafice podsumowanie wydarzeń w OMGGS w październiku 2023 roku.

Z udziałem ekspertów i praktyków rozmawialiśmy o trendach w kulturze, a także o tym, jak rozwijać instytucję w oparciu o odważne pomysły i innowacje.

To były dwa dni pełne dyskusji i wykładów na temat gospodarki, samorządu i nauki. Wręczono nagrody Smart Metropolia im. Pawła Adamowicza, podpisano Pakt Metropolitalny, a także wygłoszono wiele ciekawych tez na temat nauki.

Po raz kolejny przyznaliśmy nagrody Smart Metropolia im. P. Adamowicza. Nagrody otrzymali: EkoFabryka w Wejherowie w kategorii Idea Przyszłości, Marianna Sitek-Wróblewska i Piotr Wróblewski, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w kategorii Inicjatywa Przyszłości oraz Jolanta Szydłowska, Przewodnicząca Pomorskiego Zespołu do spraw Kobiet w kategorii Postawa Przyszłości. 

Kandydaci do Sejmu i Senatu z 25. i 26. okręgu wyborczego podpisali się pod Paktem metropolitalnym. To publiczna obietnica pomocy przy uchwaleniu ustawy metropolitalnej dla  Pomorza.

 

Na grafice podsumowanie wydarzeń w OMGGS w listopadzie 2023 roku.

Coroczne spotkanie przyciągnęło specjalistów zajmujących się kwestiami energii w samorządach i wzbudziło kreatywne dyskusje na temat planów oraz  wyzwań stojących przed gminami w tym zakresie.

Ruszył konkurs dla dzieci i młodzieży na działania eko w sieci, albo w realu. Do wygrania m.in. wizyta studyjna w Norwegii. Konkurs odbywa się w ramach największego w metropolii projektu edukacyjnego “Klimat w szkołach metropolii”.

Przed sezonem zimowym uruchomiliśmy pełny system rowerów Mevo 2.0. Mieszkańcy 16 gmin OMGGS mogą korzystać z 4 tys. rowerów.

Konferencja łączyła tematykę przestrzeni kosmicznej z zagadnieniami samorządowymi. W spotkaniu udział wzięli nie tylko teoretycy, ale także praktycy - samorządowcy, eksperci, przedsiębiorcy, w tym również przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej POLSA. Rozmawialiśmy o sektorze kosmicznym w Polsce i w Trójmieście. Pracowaliśmy też nad koncepcją Metropolitalnego Centrum Usług Satelitarnych przy OMGGS.

W ramach projektu Kultura włącza pomagamy młodym, seniorom, imigrantom i osobom z niepełnosprawnościami w łatwiejszym dostępie do kultury. Przeprowadzimy prawie 100 warsztatów, spotkań i innych wydarzeń artystycznych, które pokazują różnorodność kulturową i promują zrozumienie oraz szacunek wobec innych tradycji, ale także różnych potrzeb.

 

Na grafice podsumowanie wydarzeń w OMGGS w grudniu 2023 roku.

Zakończyliśmy projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) Dobra Robota. Dzięki niemu setki osób mogły liczyć na wsparcie doradców i mentorów, szkolenia i praktyki. Powstały nowe miejsca pracy, które pozwoliły usamodzielnić się wielu osobom w potrzebie. Projekt realizowany w metropolitalnych samorządach, a wspierany z funduszy europejskich, zgodnie z planem, zakończył się po ośmiu latach owocnej pracy.

Barbara Nowacka z KO, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy oraz Agnieszka Buczyńska z Polski 2050 otrzymały stanowiska ministra w rządzie gdańszczanina, Donalda Tuska. Kandydatki, które weszły do Sejmu z okręgów 25. i 26., staną na czele ministerstw: edukacji, rodziny, pracy i polityki społecznej, równości, społeczeństwa obywatelskiego.

Zakończyliśmy prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS. To dokument, który pokazuje najpilniejsze do zrealizowania działania transportowe w metropolii, a dodatkowo jest podstawą do ubiegania się o unijne dotacje.

Wiceprezydentka Wejherowa Beata Rutkiewicz została nową wojewodą pomorską.  W OMGGS odpowiadała m.in. za dwa standardy dla samorządów: Standard Minimum w Integracji Migrantów oraz Standard Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia.

 

 

 

  • GIWK